Subsidies

Zijn er vergoedingen beschikbaar en wat zijn de eisen?
Voor werkgevers bestaan enkele aantrekkelijke financiële regelingen. Deze regelingen gelden voor werkgevers die mensen in dienst hebben of nemen, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, of zijn geweest. Met deze regelingen worden de financiële risico’s voor werkgevers beperkt.

UWV:

Subsidie voor werkplekaanpassingen
Als je kosten moet maken om een werknemer met een ziekte of een handicap in dienst te nemen, dan kan je daar een vergoeding voor krijgen. Het gaat dan om de kosten van bijvoorbeeld communicatiemiddelen of van de inrichting van het bedrijf.

Voorzieningen en hulpmiddelen op de werkplek
Als u een hulpmiddel nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen, kunt u daar een vergoeding voor krijgen. We noemen dit een voorziening. Denk aan hulpmiddelen voor lezen, schrijven en horen; diensten van bijvoorbeeld een doventolk of jobcoach; of vergoedingen voor reiskosten of aanpassingen aan uw auto.

Voorzieningen aanvragen
Er zijn verschillende soorten voorzieningen mogelijk. Dit bepaalt ook wie de aanvraag doet voor de voorzieningen en subsidies.

Meeneembare voorzieningen werknemer
U vraagt zelf subsidie aan bij UWV voor meeneembare hulpmiddelen. Het gaat hierbij om bijzondere hulpmiddelen die gewoonlijk niet in het bedrijf van uw werkgever aanwezig zijn. Zoals orthopedische schoenen, een aangepaste bureaustoel of de diensten van een doventolk. Maar ook een vergoeding voor (taxi)vervoer of aanpassing in uw auto. U kunt deze meeneembare voorzieningen ook op een andere werkplek of bij een andere werkgever gebruiken.

Niet-meeneembare voorzieningen werkgever
Wil uw werkgever u ondersteunen bij uw re-integratie? Bijvoorbeeld door een toilet aan te passen waar een rolstoel in past, een traplift of een aangepaste werkplek. Dan zijn dit niet-meeneembare voorzieningen. Uw werkgever vraagt hiervoor subsidie aan. UWV beoordeelt of de voorziening nodig is. Daarom nodigen wij u uit voor een gesprek met onze arts en arbeidsdeskundige. Als de aanpassing nodig is, gaan wij uit van de meest betaalbare aanpassing.

Voorzieningen bij detachering
Misschien heeft u tijdens uw detachering een aanpassing nodig om uw werk goed te kunnen doen. Dat kan een aanpassing op de werkplek zelf zijn. Maar ook een vervoersvoorziening of ondersteuning van een jobcoach. Onder bepaalde voorwaarden zorgt UWV voor een vergoeding.
U  vraagt deze voorziening zelf aan.

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk

Een extra reden om mij aan te nemen

Meer informatie over werkplekaanpassingen staat op www.uwv.nl