Kantoor ergonomie

Informatie over Kantoor ergonomie

Rust, ruimte en orde als ergonomische elementen

Ergonomisch werken heeft te maken met alle omstandigheden die de kwaliteit van de werkprestatie beïnvloeden. Door de werkplek naar ergonomische inzichten in te richten, wordt werkplezier bevorderd en rendement gestimuleerd. Wegnemen of liever voorkomen van fysieke klachten is het voornaamste doel bij de inrichting van de ergonomische werkplek. Een logisch gevolg is dus de aandacht voor een goede werkhouding door toepassing van bijvoorbeeld de juiste stoel of de juiste werktafel. Daarnaast zijn er talloze andere, wat minder voor de hand liggende oplossingen om goede ergonomische werkomstandigheden te realiseren. Dit soort oplossingen komen in deze artikelgroep ter sprake. Het betreft artikelen die veelal specifiek op de beeldschermwerkplek zijn gericht. De computer vraagt ruimte en brengt vooral activiteiten en attributen met zich mee die houding en beweging rechtstreeks beïnvloeden. Om de bediening van bijvoorbeeld muis en toetsenbord en het lezen van concepten en beeldscherminformatie in goede banen te leiden is doordachte kantoor-ergonomie onmisbaar. Die draagt wezenlijk bij aan prettig werken in de beeldschermwerkplek door ruimte, rust en orde te stimuleren. Ook het werk met de computer zelf wordt een minder inspannende bezigheid wat de kans op het ontstaan van lichamelijke klachten vermindert. Een grote plezier kan men een beeldschermwerker nauwelijks doen.